Børn maler stakit i Odense

En initiativgruppe med en række forældre i spidsen overvejer i øjeblikket at lave en happening, hvor flere institutioner går sammen om at male stakittet, der omkranser parken i midtbyen. Projektet kommer til at køre i 2-3 uger under navnet ”børn maler Odense”, og initiativgruppen håber, at flere går med i projektet, så det eventuelt også kan komme til at omfatte andre områder i byen. Man har søgt Højme Malerforrentning, Dalumvej 78, 5250 Odense, Tlf. 23 42 72 60 om et sponsorat i form af maling mod eksponering i den forventede pressedækning, og flere andre malerfirmaer vil formentlig blive inviteret med, da der også er brug for økonomisk støtte til transport og ekstra personale. Kommunen er meget positive overfor initiativet, men mener ikke at have mulighed for at støtte økonomisk, da der i givet fald vil skulle skæres andre steder i budgettet. Initiativgruppen arbejder på, at projektet skal kunne blive en realitet sidst på foråret.

Blog / af

Indlægs forfatter: admin