Tvangsauktion

Et hus på tvangsaktion er billigere end andre huse i samme størrelse og stand, så derfor kan det være en god investering. Der er dog andre købsgange der gør sig gældende ved en tvangsauktion end ved et ’almindeligt’ huskøb.

Betaling

Når du har vundet højeste buddet på en auktion er der udover købesummen to andre beløb der skal betales. Det drejer sig om det beløb der i salgsopstillingen er angivet som største beløbet og en særlig auktionsafgift til staten. Auktionsafgiften svarer til 0,5% af budsummen sammenlagt største beløbet.

Når disse beløb er betalt kan der laves et auktionsskøde.

I salgsopstillingen er det opgjort hvilken prioritetsorden de forskellige udlægshaver skal betales i. De interessenter der kan indfries fuldt ud i forhold til købssummen bliver således det, og dem der kun delvist er indenfor købssummen har kun krav på denne delvise dækning. Hvis udlægshavere ligger helt udenfor buddet får de slet ingen dækning.

Du kan også overveje et privat skifte.

Samtykkeerklæringer

Når beløbene er udregnet til de forskellige udlægshavere skal køberen selv henvende sig til dem og sørge for at betalingen, som de har krav på, bliver gennemført. Det er nødvendigt at dokumentere at budsummen er indfriet og det gøres ved hjælp af en samtykkeerklæring. Sådan en skal køberen have fra hver af interessenterne, fordi de skal sende til fogedretten når der anmodes om auktionsskødet.

Auktionsskødet

Her i skal det angives at køberen nu er ejer af ejendommen og at vedkommende ikke hæfter for tidligere gæld.

For at køberen kan få juridisk råderet over ejendommen og derved optage lån skal skødet tinglyses. Det gøres digitalt og ved at betale en fastsat afgift sammenlagt med 0,6% af auktionsbuddet.

Relevant rådgivning
Der foreligger ikke noget lovmæssigt krav om, at der er en advokat repræsenteret. Der er dog mange regler og procedurer der skal overholdes også efter at auktionsskødet er udstedt. Udgiften til en advokat eller boligadvokat kan derfor godt betale sig på længere sigt.

Indlægs forfatter: Soren